Tag: Diaspora

Kowonaviris : Mo Kek Pwofesè nan Fakilte Syans Moun yo

Kowona Viris se epidemi sa a ki menase nou menm Ayisyen fi kou gason nan moman jodi an.Konsa li frape anpil lòt peyi deja ki fè epidemi si la pran grad pandemi dapre Oganizasyon Tout peyi yo sou latè nandomèn lasante an (OMS). Men kèk konsèy nou ap pataje avè w ki ka ede w. Nan kontèks sa a nou bezwen chache ekilib nou sou plan sikolojik,pou mantal ou ak sou plan sosyal  nan respè konsiy pou pwoteje tèt nou yo. Kòm nou konnen sa deja, apre mezi ofisyèl Leta a te pran nan mwa mas pase an, gen kèk aktivite ki sispann fonksyone, genyen lòt aktivite menm kantite tan pou yo fonksyone an vin diminye.Mezí sa yo mande anplis pou moun rantre lakay yo pi bonè nan aswè.Se mezi ki pran pou ankouraje n rete lakay nou.Se yo menm menm yo rele Konfinman bò isit nan peyi Dayiti. Men jan lekonomi an ak sèvis sosyal nou yo gen feblès, moun yo blije sòti pou al debàt ak lavi, bàt dlo pou fè bè.San mouvman sa yo moun yo p ap Kapab mete men nan bouch kèk fwa. "Rete lakay nou , pa sòti" Ki se sa nou rele Konfinman an pa gen menm sans pou ...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4
Skip to toolbar